งานพัฒนาคุณภาพ

สถิติรายงาน

บุคคลออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้37
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้44
mod_vvisit_counterเดือนนี้421
mod_vvisit_counterทั้งหมด94287

อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

 

1.รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 

2.การปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

3.การกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

4.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

5.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562    

6.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

7.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบ 2562

15. แนวทางเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์หน่วยงานในสังกัด รพ.ทุ่งช้าง 

16. ชี้แจ้งกรณีไม่มีข้าราชการพลเรืองสามัญ ในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์การประปฏิบัติงานต่ำ

17. การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

18. รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นระดับดีมาก

19. กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รพ.ทุ่งช้าง

20. ประกาศ  " ว่าด้วยมาตรการป้องกันการรับสินบน รพ.ทุ่งช้าง พ.ศ.2562 "

21. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

22 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

23.รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนอายุ 0-5 ปี อำเภอทุ่งช้าง

24.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งช้าง

25.มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

26.การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจักการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

27.การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต

28.การรวมกลุ่มเพื่อบริหารงานที่โปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562

29.การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

30.การกำหนดมาตรการกลไกล ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

31.การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน

32.ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งจ่ายระบบท่อออกซิเจนอัตโนมัติ

33.การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฎิบัติงาน

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

 

 

1.  ITA  รายละเอียดเพิ่มเติม..

2. คู่มือโครงการ อสค  รายละเอียดเพิ่มเติม..

3. สรุปผลการดำเนินงาน อสค.  รายละเอียดเพิ่มเติม.. 

4. คู่มือแผนยุทธศาสตร์พัฒนางานสาธารณสุข2561  รายละเอียดเพิ่มเติม ..

 

 

 

 

ประกาศเผยแพร่สารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงของกลุ่มงานพัสดุ (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)

 

1.  เดือน ต.ค. 60 - พ.ค. 61    รายละเอียดเพิ่มเติม ...

2. เดือน มิ.ย 61                    รายละเอียดเพิ่มเติม ...   

3. เดือน ก.ย. 61                       รายละเอียดเพิ่มเติม ...

4. เดือน ต.ค. 61                       รายละเอียดเพิ่มเติม ...

5. เดือน พ.ย. 61                        รายละเอียดเพิ่มเติม ...

6. เดือน ธ.ค. 62                        รายละเอียดเพิ่มเติม ...

7. เดือน ม.ค. 62                   รายละเอียดเพิ่มเติม ...

8. เดือน ก.พ. 62                   รายละเอียดเพิ่มเติม ...

9. เดือน มี.ค. 62                   รายละเอียดเพิ่มเติม ...

10.เดือน เม.ย. 62                 รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

 

 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

  1. ประกาศ จัดซื้อประกวดราคาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 MA

  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 MA  

  3. ประกาศราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ  

  4ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2  

  5.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ครั้งที่ 2

  6. ประกาดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งจ่ายระบบท่อส่งออกซิเจนอัตโนมัติ  จำนวน 1 รายการ 

 

 

 

 

 

วารสารประจำเดือน 

 

 

   1.ประจำเดือน กันยายน 2559

   2.ประจำเดือน มีนาคม 2560            

 

 

ข่าวสมัครงาน

 

     1. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)   2 ตำแหน่ง  (ภายในวันที่ 1 พ.ค 62 ถึงวันที่ 10 พ.ค. 62)  

     

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

นายแพทย์มงคล  ลัคนาเลิศ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง

 

นาฬิกา

Ulti Clocks content

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข


กรมควบคุมโรค


สำนักระบาดวิทยา


สำนักโรคติดต่อทั่วไป


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซด์ของ รพ ?

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซด์ของ รพ. ?
 

หน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัด

โรงพยาบาล
 


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 

ราคาน้ำมันวันนี้